top of page

INVESTERINGSSTRATEGI

Small Cap Partners utvecklar företag

SCP är en investerare som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag, primärt i södra Sverige. Företagen ska ha en god marknadsposition och en överskådlig och lättförståelig verksamhet. Omsättningen i förvärvsbolagen bör ligga i spannet 50-250 MSEK och de bör ha en god uthållig rörelsemarginal över 5%.
 

Baserat på SCP advisors breda erfarenhet är val av bransch är inte det primära urvalskriteriet. Om förutsättningarna är de rätta kan vi investera i varierande verksamhetsslag, däremot är företagets utvecklingsfas av största intresse. Generationsskifte i ett familjeföretag är ofta en lämplig tidpunkt för en extern investerare, detsamma gäller när ett företag behöver ta nästa steg i sin utveckling och en extern investerare kan tillföra kunskap.

SCP går in i de förvärvade företagen genom aktivt styrelsearbete samt att utveckla ledarskap och strategi. På så vis säkerställer vi att bolagen utvecklas i rätt riktning och att våra verksamhetsmål nås. Efter fem år bör omsättning och resultat i företaget ha ökat med 50%. Målet är att kunna avyttra företaget inom en fem - sjuårsperiod, med en årlig avkastning till investerarna på minst 8%.

bottom of page