top of page
  • Writer's pictureScandinavian Capacity Reserve

Pressmeddelande: RES och SCR samarbetar med Alingsås Energi för nytt batterilager


Bildkälla: RES.

  • RES och SCR i nytt samarbete efter den framgångsrika utvecklingen av batterilagringsprojekt i Landskrona.

  • Första projektet för Alingsås Energi vilket ger ytterligare förstärkning av det lokala nätet.

  • Projektet är på 17 MW och beräknas stå klart till sommaren 2024.


RES, ett ledande bolag inom utveckling av förnybar energi och energilagring, och SCR, ett svenskt bolag specialiserat på utveckling av storskalig energilagring med batterier, har ingått ett samarbete tillsammans med Alingsås Energi för att utveckla ett storskaligt batteri i Alingsås Kommun. Batteriparken beräknas få en storlek på 17 MW / 17MWh och kommer kopplas upp till det lokala nätet i Alingsås. Projektet är det andra samarbetet mellan RES och SCR efter deras framgångsrika projekt i Landskrona vilket såldes i mars 2023.

Magnus Mattsson, Commercial Manager at RES - Norden: “Behovet av energilagring ökar kraftigt i Sverige och projekt som det här i Alingsås och Elektra i Landskrona är avgörande för att skapa smartare energisystem. RES har en global erfarenhet i storskaliga batteriprojekt och har levererat över 600MW på global basis vilka bidrar med en rad olika nätfunktioner. Vi ser fram emot att ta med vår erfarenhet in i ännu ett samarbete med SCR och möjliggöra mer förnybart på nätet.”

Fredrik Bodecker, VD, SCR: “Ytterligare en milstolpe för SCR med utveckling av vårt andra projekt tillsammans med våra samarbetspartners. En fortsatt utveckling mot ett hållbart energisystem kommer kräva mer kapacitet för att stärka nätet samt reducera utsläpp från andra fossilbaserade reservsystem.”

Projektet kommer etableras i Alingsås på mark som tillhör Alingsås Energi och kommer att kopplas upp på det lokala nätet vid en av Alingsås Energis transformatorstationer. Med ytterligare tillväxt i kommunen från företag och hushåll så kan batteriet medverka till en stärkt lokal kraftbalans.


Rickard Bern, VD Alingsås Energi: ”Vi är oerhört glada över att kunna locka den här typen av satsningar till Alingsås. Vi ser oss som möjliggörare i att skapa förutsättningar för den gröna omställning som pågår. Ett batterilager i den här storleken blir en viktig resurs i det lokala nätet. Det bidrar till att skapar trygghet och stabilitet för invånarna i Alingsås kommun vad gäller energiförsörjningen, vilket är ett av våra viktigaste uppdrag”

Thomas Pettersson, Styrelseordförande Alingsås Energi: "Som styrelseordförande i Alingsås Energi är jag idag mycket nöjd och glad över att vi har fått affären med ett energilager i Alingsås i hamn. Enligt Svenska Kraftnät kommer även lokala energilager skapa nyttor för det nationella elsystemet, och det känns väldigt bra att vi även kan bidra till en ökad hållbarhet för hela samhället."

Batteriprojektet är för närvarande under utveckling och beräknas stå klart till sommaren 2024.


Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 12GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5 GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 14 länder. I Norden har RES kontor i Göteborg, Ånge, Lund, Stockholm, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.


Om Alingsås Energi

Kommunägda Alingsås Energi är en koncern som levererar och utvecklar produkter och tjänster inom el (nät, handel och produktion), fjärrvärme, solceller och datakommunikation med hög kvalitet, till skäliga priser och låg miljöpåverkan. Kunderna utgörs av hushåll, organisationer och företag huvudsakligen inom Alingsås. Alingsås Energi har ett tydligt fokus på helheten för kunden och på energieffektiva, stabila och klimatsmarta lösningar, och vill vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället. Alingsås Energi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället. För ytterligare information besök www.alingsasenergi.se.


Om SCR

SCR grundades våren 2021 av Carl Hagert, Fredrik Bodecker och Thomas Wiklund med målsättningen att bli Nordens ledande aktör inom utveckling av storskaliga batterilösningar. Grundarna har en lång erfarenhet från energi och finansmarknaderna i Europa och Norden med handel, riskhantering och strukturerade affärer inom energi. SCRs vision är att etablera mer än 250 MW av storskaliga energilagringsprojekt i form av batterier i Sverige senast 2025 och därigenom medverka till till en fossilfri framtid som stödjs av batteriteknologi. För mer information, besök www.scandinaviancapacityreserve.com


Kontakt för ytterligare information:

  • Magnus Mattsson, Commercial Manager - Nordic, RES, magnus.mattsson@res-group.com

  • Carl Hagert, Grundare, SCR, +46735076199

  • Rickard Bern, VD Alingsås Energi, rickard.bern@alingsasenergi.se

Comments


bottom of page