top of page
  • Writer's pictureScandinavian Capacity Reserve

Sveriges största batterilager byggs i Landskrona – ger mer effekt i elnätet


Landskrona växer med fler företag och nya bostäder. Därför behövs mer effekt i elnätet. Ett nytt batterilager, som lagrar energi, kan lösa delar av utmaningen. Batterierna kan laddas upp när elen inte behövs och laddas ur när behovet är stort. Batterilagret ska vara redo att kopplas in på nätet under 2023.


Det nya batterilagret kommer att ha en kapacitet på 20 MW, vilket motsvarar cirka en tredjedel av Landskronas uttag. I Sverige finns bara ett fåtal batterilager som är integrerade i elnätet. Landskrona blir alltså en av de första kommunerna som får denna lösning. Bakom projektet står Scandinavian Capacity Reserve (SCR), RES och Landskrona Energi.


"Batteriet skapar effekt för den stora expansion som sker i Landskrona. De två senaste åren har vi fått flera nyetableringar med stort energibehov, och det innebär att vi står inför en effektutmaning. Batterilagret ger ett tillskott av kapacitet som kommer stärka Landskronas attraktionskraft. Det gör det möjligt för nya industrier att etablera sig i området och förstärker vårt lokala nät," säger Johan Holmstedt, VD för Landskrona Energi.

"För att Landskrona ska kunna fortsätta växa med nya företag och nya bostäder måste vi säkra vårt energibehov. Det nya batterilagret är en effektiv lösning som på flera sätt stöder och stärker elnätet i Landskrona. Batterier kommer ha en viktig roll för den gröna omställningen som en stabiliserande faktor när mer sol och vindkraft byggs ut, säger Torkild Strandberg (L)," kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Landskrona Energis roll är att ansluta batterilagret till elnätet. Utvecklare bakom batterilagret är företagen RES och Scandinavian Capacity Reserve (SCR).


"Detta är ett spännande steg för RES och ytterligare ett steg i uppfyllandet av vår vision av en framtid med nollutsläpp," säger Magnus Mattsson, Commercial Manager på RES.


"RES har utvecklat och konstruerat över 440 MW i lagringsprojekt globalt, och vi ser fram emot att ta med den erfarenheten till det här projektet, som blir vårt första i Norden."

"En stor dag för SCR" säger Fredrik Bodecker, VD på SCR. "Samarbetet med RES och Landskrona tar vårt första projekt ett steg närmare från vision till realitet."
Styrelseordförande Carl Hagert håller med: "Energisituationen i södra Sverige visar på behovet av mer kapacitet för att klara framtida behov. Ett batteri av denna dimension hjälper nätet att fungera bättre och bidrar till att minska utsläppen från annan, mer fossilintensiv kraftproduktion."

Ett batterilager har flera funktioner som stöder flera delar av elnätet, både lokalt, regionalt och nationellt. En allt viktigare funktion för batterier är att de blixtsnabbt kan hjälpa till med frekvenshållning för hela Sveriges elnät. Batterierna bidrar på ett effektivt sätt att stabilisera elnätet när mer oreglerad produktion som vind och sol tillförs.


Batterilagret kommer att vara klart för inkoppling på elnätet under 2023. Det kommer att täcka en yta på cirka 4 000 kvadratmeter och placeras på Gasverksgatan i Landskrona, där Landskrona Energi har sin anläggning.


Initiala simuleringar och tekniska utredningar indikerar att det skall gå att ansluta det stora batterilagret till nätet och dessa kommer att ytterligare verifieras framöver.


För mer information:


Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 9 GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5 GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 11 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.


Om SCR

SCR grundades våren 2021 av Carl Hagert, Fredrik Bodecker och Thomas Wiklund med målsättningen att bli Nordens ledande aktör inom utveckling av storskaliga batterilösningar. Grundarna har en lång erfarenhet från energi och finansmarknaderna i Europa och Norden med handel, riskhantering och strukturerade affärer inom energi. SCRs vision är att etablera mer än 200 MW av batterikapacitet i främst SE3 och SE4 under närmaste åren för att därmed stödja en omställning till en fossilfri framtid som stödjs av batteriteknologi. För mer information, besök www.scandinaviancapacityreserve.com.


Om Landskrona Energi

Landskrona Energi ägs till 100% av Landskrona stad via koncernbolaget Landskrona Stadshus. Våra verksamheter är fjärrvärme, stadsnät, elnät och elhandel. Vi gör så att våra kunder kan duscha varmt, få ljus i lampan och surfa snabbt med trygg och säker fjärrvärme, el och fiber. Vi är i ledningen för dig!


Vi finns i och är verksamma för Landskrona och är en del i utvecklingen av staden för nya etableringar. Och där staden växer, där bygger vi ut. Samtidigt underhåller, uppgraderar och reinvesterar vi våra nät för att garantera en trygg och avbrottsfri vardag för våra kunder.

Samarbeten med olika aktörer är viktigt för oss, där vi säkrar en hållbar infrastruktur för framtiden och ger tillbaka till staden.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page