top of page

SÄLJ

Small Cap Partners investerar i lönsamma företag

 

Står ditt företag inför ett generationsskifte eller en ägarsituation som inte är optimal för bolaget? Eller behöver ni tillföra kompetens och nya tankar för att kunna ta nästa steg i företagets utveckling? I båda fallen kan Small Cap Partners träda in som en extern investerare med erfarenhet och relevant kompetens.

 

SCP är primärt intresserade av lönsamma företag i södra Sverige med en omsättning mellan 50 och 250 miljoner. Företaget ska ha en god marknadsposition och en överskådlig och begriplig verksamhet. Uppfyller ditt företag dessa kriterier är du välkommen att kontakta SCP för en förutsättningslös diskussion.

 

När SCP förvärvat ett företag utvärderas ledningen utifrån den målbild som SCP har. För SCP är det avgörande att säkerställa en samsyn på utvecklingen av bolaget mellan ägare och ledning och därför ställs det krav på att VD ska vara medfinansiär. Ordförandeskapet i bolaget tilldelas alltid en representant från SCP advisors och övriga styrelseplatser fördelas utifrån nödvändig kompetens.
 

Som aktiva ägare i portföljbolaget tillför vi kompetens. I ett nära samarbete med ledningen utarbetar vi en strategisk plan för verksamheten, samt säkerställer att det finns nödvändiga resurser för att förverkliga denna. Ledningen har ett självständigt ansvar för den operativa verksamheten, men har alltid tillgång till SCP advisors kompetens och nätverk. SCP kan bli den katalysator som får ett företag att nå sin fulla potential. Nytänkande och en förmåga att se förbättringsmöjligheter gör att SCP kan skapa betydande värde i rätt företag.

bottom of page