top of page

INVESTERA

Investera i Small Cap Partners (SCP)

SCP:s investerare består av både privatpersoner, företag och stiftelser. Efter ett framgångsrikt avslutande av SCP I, som gav investerarna över 35% i årlig avkastning, har vi byggt vidare med SCP II SCP III och SCP IV som investeringsalternativ för investerare som söker ett alternativ till gängse investeringsmöjligheter. Under 2022 kommer SCP V att initieras.

Small Cap Partners verkar för transparens och öppenhet. Som investerare i SCP kan du vara trygg i att vår investeringsmodell på ett ansvarsfullt sätt är anpassad till svenska regler och svensk skattelagstiftning. Beräknad investeringsperiod för SCP bolagen är 5–7 år.

Även om SCP tidigare levererat god avkastning vill vi vara tydliga med att en investering alltid är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i SCP kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Är du intresserad av att veta mer om SCP och förutsättningarna för investering, är du välkommen att kontakta oss.

bottom of page